wz

Wink
Wink je program na vytváření návodů ve formátu flash animace(swf), exe souboru, pdf souboru.
Program můžete spustit v manažeru souborů pomocí souboru Wink.exe.
Poté se objeví okno, kde kliknete na menu File a vyberete New


Poté se objeví okno
¨¨

Zde klikněte na tlačítko Settings (nastavení) a poté se objeví okno


Zde klikněte na tlačítko se 3 tečkami ... a poté se objeví okno kam do pole napište jméno animace


Poté klikněte na tlačítko Uložit a poté se vrátíte do okna

Zde je v poli Output file name jiš napsané jméno animace.
V poli Output File type vyberte Macromedia Flash (*.swf)

Poté klikněte na tlačítko OK. Poté se objeví okno


Zde zaškrtněte zašktávací pole Hide Wink Window (Schovat okno programu Wink) a Enable Timed Capture a poté klikněte na tlačítko OK.
Poté se objeví okno

Zde máte informace :
To take a schreen snapshot- 'Pause' (pauza nahrávaní) - zmáčkněte tlačítko Pause - na klávesnici nad klávesou Page Up
To start-stop timed captures - "Shift+Pause" (zapnutí a vypnutí nahrávání) - zmáčkněte zároveň klávesu Shift+Pause
Nejdříve klikněte na tlačítko Finish a poté program Wink se minimalizuje do ikony (u hodin).
Poté si spusťte aplikaci u které chcete náhrát činnost, kterou provádíte na monitoru.
Poté zmáčkněte klávesy Shift+Pause
Poté se změní ikona programu Wink (animace čtverců) to známená nahrávání .
Teп můžete provézt činnost, kterou chcete náhrát.
Pak zmáčkněte klávesu Pause (nachází se na klávesnici nad klávesou Page Up) tím nastane pauza, kdy se nic nenahrává.
Klikněte na ikonu programu Wink pravým tlačítkem myši

Vyberte položku Finish Capture
Poté se nahrajou všechny obrázky do časové osy. (může to déle trvat v závislosti na době nahrávání)


Dole je časová osa a nad časovou osou je obrázek, který jsem právě na časové ose vybrali.
Pokud chcete animaci zastavit tak klikněte na tlačítko Next Button


Toto je standartně nastaveno na Next Button a tlačítko Next  se nachází standartně v pravém dolním rohu právě vybraného obrázku. Pokud chcete toto tlačítko počeštit, tak si ho vytvořte v nějakém programu(například Pokračovat dál) a pak ho pomocí menu Project - Choose Next Button Image nahrajete do programu Wink.
Next Button - Next - (Další (následující obrázek))
Previous Button - Back (Zpět (zpět o jeden obrázek))
Cursor - jeli zaškrtnuto je vidět kurzor myši v nahraném programu
Goto Button1 -GO - (jdi na vybraný obrázek) kliknete-li na ikonu vedle pak se otevře okno, kde vyberete obrázek na který půjdete pokud kliknete na tlačítko GO
Goto Button2 - GO-(jdi na vybraný obrázek)
kliknete-li na ikonu vedle pak se otevře okno, kde vyberete obrázek na který půjdete pokud kliknete na tlačítko GO
Text Box - zašktrneteli pak můžete napsat text popisující co se děje na obrazovce a tento text bude vidět při přehrávání a pomocí vložení tlačítka Next se animace zastaví, aby si uživatel mohl doprovodný text přečít a poté uživatel klikne na tlačítko Next a animace běží dál.

Když kliknete na ikonu Callout : 3DBox objeví se okno

Zde si v poli List of Callouts vyberte rámeček, kde bude uvnitř napsán Váš text. Můžete si rámeček vytvořit i sami a uložit pro pozdější užití. Po vybrání  klikněte na tlačítko Select.
Poté si rámeček s textem přemístíte kam chcete a poté vyberte tlačítko a přemístěte ho k rámečku s textem.

Pro dokončení je tшeba aplikaci uložit a poté exportovat do flash animace (*.swf).
Uložení
vyberte v  menu File - Save, Save as nebo Save Compressed (uložení s kompresí(snížení velikosti souboru))

Export klikněte na ikonu s obrázkem zelené šipky nebo v menu Project - Render nebo klávesou F7


 Poté se objeví okno


Poté je vytvořena flash animace a HTML soubor.